Filmer från Sailstar

Sailstars utbildningsfilmer och övriga filmer

Sailstar har tagit fram ett större antal filmer, både utbildningsfilmer, filmer som visar Sailstars utbildningar och filmer för promotion. Här är en lista över dem, titta gärna!
Snabblänkar - Utbildningsfilmer, Sailstar info, Sailstar promotion
Utbildningsfilmer
Kapitel 1, Vind, seglingskunskap 1, termer
Film 1, Vind, styrka och enheter
Film 2 Vind, väderstreck
Film 3, Termer 1
Film 4, Seglingens grunder 1
Film 5, Seglingens grunder 2
Film 6, Gipp
Film 7, öppen, sluten bog
Kapitel 2, Seglingskunskap 2
Film 21, Vindens krafter på seglet, framdrivning
Film 22, Båtens balans
Film 23, Revning
Film 24, segling, läns och slör, spinnaker och gennaker
Film 25, segling, bidevind
Kapitel 3, Jollesegling
Film 31, komma ut på vattnet med jolle
Film 32, Jollesegling 1, viktfördelning, sitta rätt i båten
Film 33, Jollesegling 2, slag
Film 34. Jollesegling 3, gippar
Kapitel 4, ut och in på/från vattnet, hissa segel
Film 41, Komma ut på vattnet kölbåt
Film 42, hissa segel
Film 43, ta ner segel
Kapitel 5, termer
Film 51, seglingstermer 2, rigg och segel
Film 52, termer 3, däck
Kapitel 6, seglingskunskap 3
Film 61, sann och skenbar vind
Film 61B, Twist
Film 62, Trim, segel
Film 63, Trim, båt
Film 64, Deplacementfart
Film 65, VPP, VMG och Polardiagram
Film 66, Båtens stabilitet
Kapitel 7, Navigering
Film 71, sjökort, sjömil och sånt
Film 72, Navigering, sjökortsindelning
Film 73, Sjökortets innehåll
Film 74, Navigering, felkällor
Kapitel 8, Väjningsregler
Film 81, Väjningsregler 1
Film 82, Väjningsregler 2
Film 83, Väjningsregler 3
Kapitel 9, Förtöjning
Film 91, förtöjning 1, svajankring, ankring i naturhamn
Film 92, förtöjning 2A, mooring, bojförtöjning
Film 92B, förtöjning 2B, använda spring
Film 93, förtöjning 3
Kapitel 10, knopar, tåg, knap
Film 101, Knopar
Film 102, Knap, kvajling, fenderknop
Kapitel 11, mera!
Båtens utveckling
Wallenberg
Kapitel 12, säkerhet
Säkerhet ombord
Man-över-bord
Kapitel 13, Kappsegling
Kappsegling, intro
Kappsegling, olika typer
Kappsegling, start
Kappsegling, rundning
Kappsegling, trim, fart
Kappsegling, teknik
Kappsegling, taktik
Kappsegling, regler
Kappsegling, respitsystem

Informatiom om Sailstar
Sailstar 2021, svensk
Sailstar 2021, engelsk
Sailstar 2020
Sailstar utbud 2020


Sailstar promotion
RS Aero and RS Zest sailing, the last sailing for 2020
RS Aero Reaching
Dinghy sailing January 1st, 2021. Sailing our RS Aeros!
Amarilla Sailing Club and Sailstar
Last sailing day 201X - RS Aero, Sailstar, Tenerife
Sailstar sailing with dolphins, plenty of dolphins
Sailstar Sailing Centre S.L. and Amarilla Sailing S.L. presents part of their program at Tenerife.
Sunset sailing RS Aero at Tenerife


Utbildningsfilmer Sunday sailing with RS Zest